Idag för 116 år sedan samlades advokaten Paul Harris, gruvingenjören Gustavus Loehr, kolhandlaren Silvester Schiele och skräddaren Hiram Shorey i Chicago och grundade Rotary. Namnet Rotary syftade på att mötena roterade mellan medlemmarnas arbetsplatser. Idag ses en klubb ofta på ett och samma ställe samtidigt som vi börjar återvända till det ursprungliga roterandet för att hitta former som passar dagens rotarianer.
 
 
Att vara rotarian är att ingå i ett globalt kompetensnätverk för människor med socialt engagemang och med det högre syftet att verka för fred och en bättre värld. Mottot är ”osjälviskt tjänande” (service above self) lokalt och globalt. Nyfiken?
 
                                                                                                         Grattis Rotary!